نوشته‌ها

یادداشت ۲: اجتهاد، امری تخصصی (۲)

تخصص به جهت موجود در فهم احکام الهی در متون دینی

این مشکلات که علاوه بر گستردگی قوانین شریعت است، به صورت کلی می تواند به دسته تقسیم گردد:

  1. نحوه‌ی بیان احکام شریعت توسط معصومین علیهم السلام
  2. نحوه‌ی دسترسی به این بیانات در گذر زمان
  3. مضامین موجود در این و تعارض‌های بین آن‌ها

 

شناخت احکام دین نیازمند شناخت شرایط گفتارهای حضرات معصومین علیهم السلام

همان‌طور که بیان کردیم، احکام دین به صورت قوانین مدون به دست ما نرسیده است. احکام دین اسلام به صورت بیان‌ها و گفتارهایی در رخدادهای روزانه بیان شده و برخی از آن در عمل به افراد نشان داده شده و آن عمل برای افراد غیرحاضر نقل گردیده است.[۱]

ادامه مطلب …

یادداشت ۱: اجتهاد، امری تخصصی (۱)

مقدمه

از زمان معصومین علیهم السلام تا کنون، شیعیان با مراجعه به عالمان دین، دستورات الهی را در زمینه های مختلف زندگی، آموخته اند.

این فرآیند از یک سو مربوط به عالمان دین است که آنها با کوشش عقلانی خویش سعی در یافت و برداشت احکام الهی از متون دینی و ضوابط عقلی داشته اند و این کار را «اجتهاد» خوانده اند و از سوی دیگر مربوط به شیعیانی است که خود پای در این وادی ننهاده اند و برای فهم احکام دین، به گفتارهای آن مجتهدین گوش فرا داده و با پرسش از ایشان راه خود را در عمل به فرامین خداوند متعال پیدا نموده اند؛ که از این مراجعه تعبیر به «تقلید» شده است.

ادامه مطلب …