حاکم شرع

«حاکم شرع» هر فقیه عادلی است که دارای صلاحیت فتوا دادن است (مجتهد جامع الشرایط) و لزومی ندارد که اعلم باشد.

غصب

«غصب» آن است که کسی به ظلم، یعنی بی‌اذن مالک و شارع، در مال یا حقّ دیگری تصرّف کند.

تجسس

«تجسس»، عبارتست از سرکشی به محیط خصوصی دیگران برای آن‌که عیب یا راز آنان را بیابیم.

غیبت

دو تعریف متفاوت برای «غیبت» بیان شده است:

  1. ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او.
  2. ذکر عیب مؤمن در غیاب او به‌طوری که اگر بشنود، بدش آید و ناراحت شود.

معلم راهنما

 

در برخی مدارس اسلامی، برای شخصی که مسئول اداره‌ی امور تربیتی و آموزشی یک پایه‌ی تحصیلی از دانش‌آموزان می‌شود، وضع و رایج شده است. «معلم راهنما» با حضور تمام‌وقت در مدرسه و رسیدگی همه‌جانبه به امور تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان -که تعداد خیلی زیادی ندارند- نقشی بی‌بدیل در تربیت و ارتقای جنبه‌های آموزشی ایفا می‌کند.

هم چنین در این مدارس فرد جوانی برای کمک به فعالیت‌ها و نظارت‌های معلم راهنما در کنار او مشغول می‌شود که به او «دستیار معلم راهنما» می گویند. معمولاً تجربه‌ی معلم راهنما، این معلم جوان را برای به عهده گرفتن مسئولیت اصلی یک دوره ی تحصیلی، به پختگی لازم می‌رساند.