معرفی کتاب «فقه مدرسه»

 

انسان برای بندگی خدا به این دنیا پا می‌گذارد و با کنار رفتن حجاب‌ها از فطرت و شناخت خداوند، تنها او را شایسته‌ی پرستش می‌بیند و در راه بندگی او قدم می‌نهد.[۱] ادامه مطلب …

فقه های مضاف، رویکردها و کارکردها

چکیده

در حوزه‌ی پژوهش‌های فقهی، آنچه اخیراً زیاد به چشم می‌خورد فقه‌هایی است که با ترکیب‌های اضافی یا وصفی، کلمه‌ای دیگر را به دنبال خود دارند؛ مانند فقه التّربیه، فقه تربیتی، فقه اقتصاد، فقه بانکداری، فقه هسته ای و …
شاید بتوان در میان رویکردهای مختلف در این گونه فقه ها به سه رویکرد اساسی اشاره کرد.

ادامه مطلب …