نوشته‌ها

کلیپ معرفی

نیک نگریستیم و دانستیم که بدون فقه، تربیت راهی به بی‌راهه خواهد‌بود و رضای مولا در گروِ تربیت و آموزش در چهارچوب اوامرش است؛ لذا بر آن شدیم که دست در دست متولیان تربیت دینی جامعه دهیم و سعی نماییم که تعلیم و تربیت را در محدوده‌ی اوامر شرع مقدس اسلام پی‌بگیریم. دقت داشته و داریم که از فقهِ مصطلح، چهارچوب عملکرد خویش در حوزه‌ی تعلیم و تربیت طلب کنیم و از آن، انتظارِ پیشنهاد و ارائه‌ی روش و راهکار آموزشی و تربیتی نداشته باشیم.

معلم راهنما

 

در برخی مدارس اسلامی، برای شخصی که مسئول اداره‌ی امور تربیتی و آموزشی یک پایه‌ی تحصیلی از دانش‌آموزان می‌شود، وضع و رایج شده است. «معلم راهنما» با حضور تمام‌وقت در مدرسه و رسیدگی همه‌جانبه به امور تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان -که تعداد خیلی زیادی ندارند- نقشی بی‌بدیل در تربیت و ارتقای جنبه‌های آموزشی ایفا می‌کند.

هم چنین در این مدارس فرد جوانی برای کمک به فعالیت‌ها و نظارت‌های معلم راهنما در کنار او مشغول می‌شود که به او «دستیار معلم راهنما» می گویند. معمولاً تجربه‌ی معلم راهنما، این معلم جوان را برای به عهده گرفتن مسئولیت اصلی یک دوره ی تحصیلی، به پختگی لازم می‌رساند.