نوشته‌ها

تغییر در روند ارسال مطالب

 

بر اساس نظرسنجی که از مخاطبین محترم به عمل آمد، بازه های ارسال مطالب سایت «فقه مدرسه» در شبکه های اجتماعی، از دو هفته، به یک ماه تغییر یافت و بدین ترتیب تراکم پست های ارسالی در این شبکه ها کاهش خواهد یافت.

ادامه مطلب …

تغییر برنامه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی: هر ماه یک مجموعه جدید و به هم مرتبط

با توجه به نظرسنجی ها و به احترام نظر اکثر مخاطبین عزیز، بعد از این هر یک از مجموعه های فقه مدرسه، ان شاء الله در طول یک ماه در شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت.

بنابراین به امید خدا مجموعه‌ی پنجم، ابتدای خرداد ماه در سایت منتشر می گردد و سپس در طول یک ماه در پیام رسان‌ها و شبکه های اجتماعی قرار خواهدگرفت.

فقه مدرسه در شبکه های اجتماعی

هر دو هفته یک مجموعه جدید و به هم مرتبط …
– داستان معلم (فقه مدرسه)
– فقه مدرسه در آئینه روایات
– استفتائات
– تعلیم و تعلم در کلام بزرگان
– داستان دانش آموز (بندگی)
– یادداشت های اجتهاد تقلید
– معرفی کتب و منابع
– اصطلاح نامه