نوشته‌ها

تربیت صحیح ، وظیفه والدین

مرحوم آیت الله گلپایگانی می فرمایند:

وظیفه الوالدین تأدیب أولادهم و تربیتهم على الأخلاق الکریمه و الآداب الحسنه و تمرینهم و تعویدهم علىٰ کرائم العادات و فعل الحسنات و منعهم عن کلّ عمل یضرّ بأنفسهم و بغیرهم و علىٰ ولیّ الأطفال تکمیل نفوسهم و سوقهم إلىٰ ما فیه‌ صلاحهم و سدادهم.[۱]

وظیفه‌ی والدین ادب نمودن و تربیت کردن فرزندانشان بر اخلاق نیکو و آداب پسندیده و تمرین و عادت دادن ایشان به عادات نیک و انجام دادن خوبی‌ها و منع نمودن ایشان از هر عمل آسیب‌رسان به خودشان یا دیگران است. بر ولی کودکان است که ایشان را به کمال رساند و به سمت آن‌چه صلاح و درستی ایشان در آن است بکشاند.

 

 


[۱] الدرّ المنضود فی أحکام الحدود ۲: ۲۸۲-۲۸۳٫